Workshop Calendar

 • All
 • UAE
 • Kuwait
 • Oman
 • Qatar
 • Bahrain
 • Jordan
 • Lebanon
 • KSA - Riyadh - Male
 • KSA - Riyadh - Female
 • KSA - Jeddah - Male
 • KSA - Jeddah - Female

Basic Workshop

 •   02-04-2020 | 2:45 PM

 •    Logicom Jordan Training Center

 •   Jordan

 •   Registration Closed

Basic Workshop

 •   16-04-2020 | 2:45 PM

 •    Logicom Jordan Training Center

 •   Jordan

 •   Registration Closed

Basic Workshop

 •   02-05-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   09-05-2020 | 10:00 AM

 •    Canon Service Center

 •   Oman

 • Seats Available: 13
Register

Basic Workshop

 •   09-05-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 7
Register

Basic Workshop

 •   16-05-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   23-05-2020 | 10:00 AM

 •    Canon Service Center

 •   Oman

 • Seats Available: 14
Register

Basic Workshop

 •   23-05-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   30-05-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   06-06-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   13-06-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   20-06-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   27-06-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register

Basic Workshop

 •   04-07-2020 | 10:30 AM

 •    Intercol Canon Showroom

 •   Bahrain

 • Seats Available: 9
Register